GüncelDemo Talebi

Gıda Güvenliği Nedir ve Gıda Profesyonelleri İçin Neden Önemlidir?

İnsan nüfusundaki artışla birlikte gıda kaynaklarında var olan risklere ek, yeni tehlikeler ortaya çıkıyor. Bu nedenle insan sağlığı için gıda güvenliği kavramı giderek daha da önemli hale geliyor.  

Gıda güvenliği; hem gıda profesyonellerinin, hem işletmelerin, hem de tüketicilerin çok önem vermesi gereken bir konu. Bu anlamda yeterli bilgiye sahip olmak, bilinçlenmek, mevcut mevzuatlara uygun hizmet sunmak ve gıda güvenliği konusundaki güncellemeleri yakından takip etmek gerekiyor. 

Pakmaya, kamu sağlığı sorumluğuyla hayata geçirdiği Gıda Güvenliği Eğitimi kapsamında bu konuya dair merak edilenleri yanıtlıyor. İşte gıda güvenliği hakkında bilmeniz gereken noktalar...

Profesyonelliğin İlk Kuralı Gıda Güvenliği Nedir?

Gıda güvenliği, üretimden tüketime tüm zincir süresince gıdadan kaynaklanabilecek riskleri önlemek ve gıdanın kalitesini korumak için gerekli uygulamaları kapsamaktadır. Yani gıda güvenliği kavramını; gıdalardaki fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik açıdan olası tüm tehlikelerin öngörülerek engellenmesi olarak tanımlamak mümkün. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere fırıncılık ve pastacılık sektöründe çalışan işletme sahipleri, marketler, şefler, ustalar, tedarikçiler, gastronomi öğrencileri ve tüm gıda profesyonelleri için gıda güvenliğinin sağlanması kritik bir öneme sahip.

Dolayısıyla gıda güvenliğinin, tüm işletmeler ve gıda profesyonelleri için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirtmeliyiz. Bu sebeple gıda güvenliği konusunda bilinçlenmek için gerekli eğitimi almak, kişisel gelişiminiz ve kariyeriniz açısından çok yararlı olacaktır. 

Gıda güvenliğine odaklanan birçok eğitim programından söz edilebilir, ancak bu eğitimlere katılmak için hem zaman hem de maddi kaynak ayırmanız gerekeceğini söylemeden geçmeyelim.  Pakmaya’nın kamu sağlığı sorumluluğuyla hayata geçirdiği ücretsiz ve online Gıda Güvenliği Eğitimi’ne katılarak kısa sürede ve kolayca bu eğitimi alabilmeniz mümkün. 

Pakmaya PDA ve Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademik ekibi iş birliği ile hazırlanan 4 modül ve 10 dersten oluşan eğitim programına katılanlar, eğitimin sonunda dijital Pakmaya PDA Gıda Güvenliği Eğitim Sertifikası’nı almaya hak kazanacaklar.

Gıda Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Gıda güvenliği, elbette yoruma açık olmayacak kadar denetimli ilerletilmesi gereken bir konu. Ancak her ülkenin kendi kültürüne özgü gıda güvenliği standartları olduğunu bilmek, özellikle yeni işletmeler veya mesleğe yeni başlayacak profesyoneller için son derece önemli. Üstelik gıda güvenliği kavramı gündeme geldiğinde bunun yalnızca gıda ham maddesi ile değil, hijyen ve ürün kalitesi ile de ilgili olduğunun farkında olmakta yarar var.

Bu doğrultuda ilk koşul, ham maddenin güvenilir olduğundan emin olmak ve raf ömrü boyunca da aynı kalitede kalmasını sağlamaktır. Bunun için de bazı ön gereksinim programlarına önem vermeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Tesis ve ekipman özelliklerinin belli standartlara uygun olması, temizlik ve dezenfeksiyon süreçlerinin kurallar doğrultusunda uygulanması, personelin eğitimi ve hijyeni, tedarikçi ve ham madde koşullarının kontrolü, depolama ve dağıtım şartları gibi konu başlıkları, ön gereksinim programlarının kapsamına girmektedir. 

Genel olarak gıda üretimi yapılan tesis, mutfak personeli, gıda kaynakları ve gıda ürünlerinin sağlığa uygunluğunu içeren tüm ön gereksinim koşullarını sağladığınız takdirde gıda güvenliği yönetim sistemleri kurabilmeniz mümkün hale gelecektir. Bu sistemlerin amacı ise gıda güvenliği konusunda gerekli önlemleri almanızı ve kalite standartlarını kontrol altında tutmanızı sağlamaktır. 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Nelerdir?

ISO 22000 ve HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) gibi güvenlik standartları, işletmenizin gıda yönetiminde sistematik olarak güvence altında olduğunu belirtmenizi mümkün kılar. Tarım Bakanlığı, Gıda Kodeksi gibi kurumların da işletmelerden bekledikleri standartları içeren bu gıda güvenliği yönetim sistemleri, işletmenizin ve mutfağınızın gıda güvenliğine sahip olduğunu da belgelemeye olanak sağlar.

Gıda güvenliği yönetim sistemlerine sahip olmanızı sağlayacak gerekli belgeleri almak için, bağımsız belgelendirme kuruluşlarına başvurmanız yeterli olacaktır. Söz konusu gıda güvenliği standartlarını sağlamanız durumunda ise aşağıdaki sertifikalara sahip olabilmeniz mümkün:

- ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

- HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

- FSSC 2000 Gıda Güvenliği Sistemleri Sertifikasyonu

- SQF Güvenli Gıda Kalite Standartları

- BRC Küresel Gıda Güvenliği Standardı

- IFS Uluslararası Gıda Standardı

Ancak alınan sertifikaların belirli bir geçerlilik süreleri olduğunu ve bu sürelerin sonunda belgelerin yenilenmesi için yeniden başvuruda bulunmanız gerektiğini de unutmamalısınız.

Keşfet

Ücretsiz Danışma Hattı+90 212 267 07 25

E-BÜLTENE KAYIT OLUN